RównoWaga to konkurs dla polskich pracodawców, w którym kwestia równości kobiet w miejscu pracy jest traktowana w kompleksowy sposób.

Cel

Przez pokazanie pozytywnych przykładów chcemy inspirować przedsiębiorców do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć.

W konkursie będą oceniane działania w pięciu obszarach:

Polityka i mechanizmy
równości

Rozwój
i szkolenia

Równowaga
praca-dom

Płace

Zdrowie

Uczestnicy

Do udziału zapraszamy wszystkich pracodawców – firmy prywatne, administrację, samorządy, NGO. Pracodawcy przystępujący do konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie:

  • Zatrudniający od 10 do 100 osób
  • Zatrudniający powyżej 100 osób

Działania firm na rzecz równości płci w miejscu pracy zbadają eksperci, kierując się analizą danych zebranych dzięki kwestionariuszom. Pozwoli to na stworzenie swego rodzaju przewodnika dla pracodawców. Chcemy dzięki konkursowi wypracować i upowszechnić rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych i działań służących zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn w miejscach pracy.

Korzyści

Co daje udział w konkursie?

  • Jest krokiem w kierunku zmian na lepsze na polskim rynku pracy.
  • Zwiększa atrakcyjność pracodawcy – bo zaangażowanie firm w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy to jeden z wyznaczników postępu i konkurencyjności – i pozwala mu wypozycjonować się na rynku.
  • Daje możliwość sprawdzenia się firmy i jej samoweryfikacji w obszarze wspierania kobiet.
  • Inspiruje do wprowadzenia zmian i innych rozwiązań, niebranych wcześniej pod uwagę.
  • Pozwala zaprezentować działania laureatów w mediach partnerskich konkursu.

Co wyróżnia RównoWagę na tle innych konkursów?

  • Misyjny, edukacyjny charakter. Do udziału w konkursie zachęcamy również małe przedsiębiorstwa, które stawiają pierwsze kroki w działaniach na rzecz równowagi płci w swoim miejscu pracy.
  • Formuła współpracy biznesu z organizacjami społecznymi pozwalająca na poszerzanie perspektywy w odniesieniu do zagadnień związanych z równością płci w miejscu pracy.
  • Włączenie w krąg zainteresowań pracodawców tematów stanowiących do niedawna tabu w kontekście życia zawodowego – zdrowie menstruacyjne, menopauza.

Działania laureatów w zakresie zapewnienia równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy staną się punktem odniesienia dla wszystkich pracodawców.

Zachęcamy wszystkich pracodawców do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 10 sierpnia.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl