Wypełnij ankietę zgłoszeniową i zgłoś się do konkursu RównoWaga. Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia. Zgłoszenia są bezpłatne.

 • 1Dane firmy
 • 2Oświadczenie
 • 3Polityka
  i mechanizmy
  równości
 • 4Rozwój
  i szkolenia
 • 5Równowaga
  praca-dom
 • 6Płace
 • 7Zdrowie
 • 8Gotowe
 • 1
 • /
 • 8

Dane firmy

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Dane osoby kontaktowej

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

  Załącz podpisaną deklarację

  Oświadczenie Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu „RÓWNOWAGA. PROKOBIECA FIRMA ROKU” organizowanego przez Kulczyk Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Konfederację Lewiatan. Prosimy pobrać dokument, uzupełnić i załączyć podpisany skan oświadczenia.

  Czy kierownictwo firmy/instytucji podjęło decyzję, że równość uznawana jest za priorytet i jest częścią kultury organizacji?

  Proszę wybrać

  Czy w Twojej firmie/organizacji istnieją równościowe wytyczne dla rekrutacji i awansów, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu oraz monitoring procesu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn (okresowe sprawozdania do zarządu organizacji)

  Proszę wybrać

  Czy powołano stanowisko/dział odpowiedzialne za równość i różnorodność?

  Proszę wybrać

  Czy w Twojej firmie/organizacji i podczas rekrutacji stanowiska opisane są z użyciem feminatywów lub neutratywów?

  Proszę wybrać

  Czy w Twojej firmie/organizacji prowadzone są szkolenia z zakresu równości i różnorodności?

  Proszę wybrać

  Jakie są inne podejmowane działania w obszarze polityki i mechanizmów równości i co było największym sukcesem?

  Błędne dane

  Jaki był udział kobiet i mężczyzn w prowadzonych szkoleniach fakultatywnych w 2022 roku w proporcji do wszystkich pracujących kobiet i mężczyzn? (Na przykład: szkolenia rozwojowe/podnoszące kwalifikacje zawodowe, programy i szkolenia zewnętrzne, warsztaty i treningi wewnętrzne w siedzibie pracodawcy, szkolenia certyfikacyjne, kursy językowe)

  Opis: Prosimy o podanie dwóch wartości oraz wskazanie rodzaju szkoleń:

  • procent kobiet biorących udział w szkoleniach do ogółu zatrudnionych kobiet (jeżeli pracuje 100 pracowniczek i 50 wzięło udział w szkoleniach fakultatywnych to 50%)
  • procentowa proporcja kobiet i mężczyzn biorących udział w szkoleniach fakultatywnych (jeżeli w szkoleniach fakultatywnych bierze udział 100 osób i w tym 60 kobiet oraz 40 mężczyzn to dysproporcja wynosi 20%).

  Błędne dane

  Jaki był udział kobiet i mężczyzn w awansach w ciągu 2022 roku?

  Opis: Liczony jako procentowa proporcja kobiet i mężczyzn, którym został przyznany awans (jeżeli 10 osób awansowało w 2022 roku i w tym 7 mężczyzn oraz 3 kobiety to proporcja wynosi 70% mężczyzn do 30% kobiet).

  Błędne dane

  Jaki był udział pracowników na stanowiskach kierowniczych/ menadżerskich ze względu na płeć?

  Opis: Liczony jako proporcja udziału kobiet i mężczyzn (jeżeli na stanowiskach kierowniczych jest 10 osób i 6 kobiet oraz 4 mężczyzn to proporcja udziały wyniesie 60% kobiet oraz 40 % mężczyzn).

  Błędne dane

  Jaki był udział kobiet i mężczyzn łącznie w zarządzie i radach nadzorczych w 2022 roku?

  Opis: Liczony jako łączna proporcja udziału kobiet i mężczyzn (jeżeli w zarządzie jest 6 osób (2 kobiety oraz 4 mężczyzn) i w radzie nadzorczej 8 osób (5 kobiet oraz 3 mężczyzn) to proporcja udziały wyniesie 50% (7) kobiet oraz 50% (7) mężczyzn).

  Błędne dane

  Czy w Twojej firmie/organizacji istnieją grupy zrzeszające pracowników_czki, np. ERG (employee resource groups), sieci pracownicze?

  Proszę wybrać

  Jakie są inne podejmowane działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do szkoleń i procesu awansu i co jest największym sukcesem?

  Błędne dane

  Jaki był wzrost liczby mężczyzn, którzy w Twojej firmie/organizacji skorzystali z urlopu rodzicielskiego w roku 2021 w porównaniu z 2022?

  Opis: Liczony jako procent mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego spośród wszystkich mężczyzn, którym w danym roku (2021 i 2022) urodziło się dziecko

  Błędne dane

  Jaki jest procent mężczyzn wykorzystujących zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem w Twojej firmie/organizacji w 2022 roku?

  Opis: Procent mężczyzn korzystających ze zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem spośród wszystkich kobiet i mężczyzn korzystających z takich zwolnień (jeżeli 40 osób skorzystało ze zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem w tym 30 kobiet oraz 10 mężczyzn to odpowiedź wyniesie 25%)

  Błędne dane

  Czy pracownik_czka ma możliwość pracy zdalnej?

  Proszę wybrać

  Możliwość wzięcia godziny lub dwóch wolnego w godzinach pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi

  Proszę wybrać

  Jaki jest procent kobiet pracujących w Twojej firmie/organizacji, które po urlopie rodzicielskim wraca do pracy? (Dane szacunkowe w latach 2019-2022)

  Opis: Liczony jako procent kobiet, które po zakończeniu urlopu rodzicielskiego wraca do pracy (jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat 20 kobiet skorzystało z urlopu rodzicielskiego i 15 z nich wróciło do pracy to odpowiedź wyniesie 75%)

  Błędne dane

  Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zapewnienia lepszej równowagi praca-dom dla kobiet i mężczyzn i co było największym sukcesem?

  Błędne dane

  Czy w firmie/organizacji obliczana jest luka płacowa?

  Proszę wybrać

  Jaki jest poziom średniej luki płacowej?

  Opis: Skorygowana luka płacowa liczona jako wynagrodzenie „podobnych” mężczyzn i kobiet (np. pod względem wieku, wykształcenia, stażu pracy), pracujących na podobnych stanowiskach. Średnia luka płacowa liczona jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn, mierzona jako procent wynagrodzenia mężczyzn. Jeżeli mężczyzna zarabia 5000 tys. zł brutto, a kobieta 4000 tys. zł brutto to luka wynosi 20% (5000 zł -4000 zł)/5000 zł

  Proszę wybrać

  Kto informowany jest o poziomie luki płacowej?

  Proszę wybrać

  Czy podawane są widełki płacowe przy rekrutacji i awansach?

  Proszę wybrać

  Jaki jest udział kobiet i mężczyzn w 10% najlepiej zarabiających w firmie/organizacji?

  Opis: Liczone jako proporcja kobiet i mężczyzn w 10% najlepiej zarabiających. Jeżeli firma/organizacja zatrudnia 100 osób i w 10 najlepiej zarabiających jest 6 mężczyzn i 4 kobiety, wówczas należy wpisać 40% kobiet i 60% mężczyzn.

  Błędne dane

  Jakie są inne podejmowane działania w zakresie wyrównania płac kobiet i mężczyzn, i co jest największym sukcesem?

  Błędne dane

  Czy firma/organizacja podejmuje działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego w swoim miejscu pracy?

  Proszę wybrać

  Czy firma/organizacja podejmuje działania wspierające osoby w okresie okołomenopauzalnym?

  Proszę wybrać

  Czy pracownicy_czki mają swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych?

  Proszę wybrać

  Czy w firmie/organizacji wspierane jest zdrowie psychiczne pracowników_czek?

  Proszę wybrać

  Czy firma/organizacja podejmuje inne działania dot. zdrowia kobiet i mężczyzn?

  Proszę wybrać

  Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zdrowia i profilaktyki pracowników_czek i co jest największym sukcesem?

  Błędne dane

   Załącz podpisaną deklarację

   Oświadczenie Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu „RÓWNOWAGA. PROKOBIECA FIRMA ROKU” organizowanego przez Kulczyk Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Konfederację Lewiatan. Prosimy pobrać dokument, uzupełnić i załączyć podpisany skan oświadczenia.

   Czy kierownictwo firmy/instytucji podjęło decyzję, że równość uznawana jest za część kultury organizacji?

   Proszę wybrać

   Czy w Twojej firmie/organizacji istnieją równościowe zasady przy rekrutacji i awansach (brak dyskryminacji w ocenie kandydatów_ek o tym samym poziomie kwalifikacji oraz starania, aby w procesie rekrutacji i awansów znalazły się osoby niedoreprezentowanej płci

   Proszę wybrać

   Czy istnieją procedury dotyczące mobbingu i molestowania seksualnego?

   Proszę wybrać

   Czy w Twojej firmie/organizacji i podczas rekrutacji stanowiska opisane są z użyciem feminatywów lub neutratywów?

   Proszę wybrać

   Czy w Twojej firmie/organizacji prowadzone są szkolenia z zakresu równości i różnorodności?

   Proszę wybrać

   Jakie są inne podejmowane działania w obszarze polityki i mechanizmów równości i co było największym sukcesem?

   Błędne dane

   Czy firma/organizacja zachęca kobiety do podnoszenia kompetencji zawodowych?

   Proszę wybrać

   Jaki był udział kobiet i mężczyzn w prowadzonych szkoleniach fakultatywnych w 2022 roku w proporcji do wszystkich pracujących kobiet i mężczyzn? (Na przykład: szkolenia rozwojowe/podnoszące kwalifikacje zawodowe, warsztaty i treningi wewnętrzne w siedzibie pracodawcy, szkolenia certyfikacyjne, kursy językowe)

   Opis: Prosimy o podanie dwóch wartości oraz wskazanie rodzaju szkoleń:

   • procent kobiet biorących udział w szkoleniach do ogółu zatrudnionych kobiet (jeżeli pracuje 100 pracowniczek i 50 wzięło udział w szkoleniach fakultatywnych to 50%)
   • procentowa proporcja kobiet i mężczyzn biorących udział w szkoleniach fakultatywnych (jeżeli w szkoleniach fakultatywnych bierze udział 100 osób i w tym 60 kobiet oraz 40 mężczyzn to dysproporcja wynosi 20%).

   Błędne dane

   Jaki był udział kobiet i mężczyzn w awansach w ciągu 2022 roku?

   Opis: Liczony jako procentowa proporcja kobiet i mężczyzn, którym został przyznany awans (jeżeli 10 osób awansowało w 2022 roku i w tym 7 mężczyzn oraz 3 kobiety to proporcja wynosi 70% mężczyzn do 30% kobiet).

   Błędne dane

   Jaki był udział pracowników na stanowiskach kierowniczych/ menadżerskich ze względu na płeć?

   Opis: Liczony jako proporcja udziału kobiet i mężczyzn (jeżeli na stanowiskach kierowniczych jest 10 osób i 6 kobiet oraz 4 mężczyzn to proporcja udziały wyniesie 60% kobiet oraz 40 % mężczyzn).

   Błędne dane

   Czy Twoja firma/organizacja wspiera inicjatywy pracownicze mające na celu rozwój kobiet oraz motywujące kobiety do większej aktywności w środowisku pracy (np. kampanie społeczne, sieci pracownicze, konkursy, mentoring)?

   Proszę wybrać

   Jakie są inne podejmowane działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do szkoleń i procesu awansu i co jest największym sukcesem?

   Błędne dane

   Jaka była liczba mężczyzn, którzy w Twojej firmie/organizacji skorzystali z urlopu rodzicielskiego w roku 2022?

   Opis: Liczone jako procent mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego spośród wszystkich mężczyzn, którym w roku 2022 urodziło się dziecko

   Błędne dane

   Jaki jest procent mężczyzn wykorzystujących zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem w Twojej firmie/organizacji w ostatnim roku?

   Opis: Procent mężczyzn korzystających ze zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem spośród wszystkich kobiet i mężczyzn korzystających z takich zwolnień (jeżeli 10 osób skorzystało ze zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem w tym 8 kobiet oraz 2 mężczyzn to odpowiedź wyniesie 20%)

   Błędne dane

   Czy pracownik_czka ma możliwość pracy zdalnej?

   Proszę wybrać

   Możliwość wzięcia godziny lub dwóch wolnego w godzinach pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi

   Proszę wybrać

   Jaki jest procent kobiet pracujących w Twojej firmie/organizacji, które po urlopie rodzicielskim wraca do pracy? (Dane szacunkowe w latach 2019-2022)

   Opis: Liczony jako procent kobiet, które po zakończeniu urlopu rodzicielskiego wraca do pracy (jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat 20 kobiet skorzystało z urlopu rodzicielskiego i 15 z nich wróciło do pracy to odpowiedź wyniesie 75%)

   Błędne dane

   Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zapewnienia lepszej równowagi praca-dom dla kobiet i mężczyzn i co było największym sukcesem?

   Błędne dane

   Czy w firmie/organizacji podejmowany jest temat luki płacowej?

   Proszę wybrać

   Jaki jest poziom średniej luki płacowej?

   Opis: Liczone jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn, mierzony jako procent wynagrodzenia mężczyzn. Prosimy o wyraźne podanie rodzaju danych (godzinowe/miesięczne). Jeżeli mężczyzna zarabia 5000 tys. zł brutto, a kobieta 4000 tys. zł brutto to luka wynosi 20% (5000 zł-4000 zł)/5000 zł

   Błędne dane

   Czy podawane są widełki płacowe przy rekrutacji?

   Proszę wybrać

   Czy podawane są widełki płacowe przy awansach?

   Proszę wybrać

   Jaki jest udział kobiet i mężczyzn w 10% najlepiej zarabiających w firmie/organizacji?

   Opis: Liczone jako proporcja kobiet i mężczyzn w 10% najlepiej zarabiających. Jeżeli firma/organizacja zatrudnia 100 osób i w 10 najlepiej zarabiających jest 6 mężczyzn i 4 kobiety, wówczas należy wpisać 40% kobiet i 60% mężczyzn.

   Błędne dane

   Jakie są inne podejmowane działania w zakresie wyrównania płac kobiet i mężczyzn, i co jest największym sukcesem?

   Błędne dane

   Czy firma/organizacja podejmuje działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego w swoim miejscu pracy?

   Proszę wybrać

   Czy firma/organizacja podejmuje działania wspierające osoby w okresie okołomenopauzalnym?

   Proszę wybrać

   Czy pracownicy_czki mają swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych?

   Proszę wybrać

   Czy w firmie/organizacji wspierane jest zdrowie psychiczne pracowników_czek?

   Proszę wybrać

   Czy firma/organizacja podejmuje inne działania dot. zdrowia kobiet i mężczyzn?

   Proszę wybrać

   Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zdrowia i profilaktyki pracowników_czek i co jest największym sukcesem?

   Błędne dane

   Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

   Skontaktuj się z nami

   Masz pytania?
   Napisz do nas:
   kontakt@rownowaga.org.pl