Pobierz Poradnik

Każdym z obszarów ocenianym w konkursie opiekuje się Partner Merytoryczny - organizacja specjalizująca się w działaniach w danym temacie.

Partnerzy merytoryczni

Kulczyk Foundation

Fundacja rodzinna założona w 2013 roku. Walczy z dyskryminacją i nierównością dotykającymi kobiety i dziewczynki. Celem jej działań jest budowa rzeczywistości pozbawionej ograniczeń ze względu na płeć. Od kilku lat podejmuje inicjatywy na rzecz zdrowia menstruacyjnego, w tym przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu w Polsce i na świecie. Fundacja współpracuje z partnerami społecznymi w różnych częściach świata, jak dotąd zrealizowała międzynarodowe projekty pomocowe w 66 krajach na 6 kontynentach.

Konfederacja Lewiatan

Organizacja przedsiębiorców zrzeszająca ponad 4000 firm zatrudniających ponad milion pracowników. Prowadzimy dialog z administracją, reprezentujemy nasze firmy członkowskie w Polsce i w Unii Europejskiej. Mamy stałe przedstawicielstwo w Brukseli, należymy do Business Europe oraz Business at OECD. Walczymy o dobre prawo, apelujemy o demokratyczne standardy.

Stowarzyszenie
Kongres Kobiet

Misją SKK jest działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn (równość praw, szans i możliwości), uznania godności, autonomii i wolności wszystkich (i kobiet, i mężczyzn), budowania solidarności kobiet poprzez wymianę doświadczeń i pracę nad pamięcią o herstorii. Kongres Kobiet powstał w 2009 roku i skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. SKK corocznie organizuje ogólnopolskie Kongresy Kobiet, wspiera m.in. równość kobiet na rynku pracy (raport 2023 „Kobiety, rynek pracy i równość płac”) oraz promuje lokalne inicjatywy kobiet w regionach (Pełnomocniczki Kongresu Kobiet, Regionalne Kongresy Kobiet, plebiscyt 16 Liderek Równości).

Fundacja
Share the Care

Misją Fundacji jest przygotowanie społeczeństwa na zmiany w obszarze dzielenia się opieką nad dzieckiem między kobietą i mężczyzną. Od samego początku Fundacja prowadziła działania rzecznicze na rzecz wdrożenia dyrektywy unijnej work-life balance w Polsce, która weszła w życie w dniu 26.04.2023. Fundacja promuje partnerski model rodziny, który pozwala rodzicom realizować się we wszystkich sferach życia, a dzieciom daje szansę na zbudowanie bliskich więzi z obojgiem rodziców.

Instytut Badań
Strukturalnych

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych została założona w 2006 roku przez grupę młodych ekonomistów związanych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Powstała z pasji i głębokiego przekonania o potrzebie budowania w Polsce tradycji badań ekonomicznych, opierania dialogu i budowania polityk publicznych na rzetelnej diagnozie i ewaluacji. Obecnie zespół Instytutu tworzą osoby z doświadczeniem akademickim, doświadczeniem w sektorze pozarządowym, instytucjach publicznych i branży ewaluacyjnej.

Kapituła konkursu

Dominika Kulczyk

Przedsiębiorczyni, inwestorka i filantropka, założycielka Kulczyk Foundation. Zwolenniczka i propagatorka Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Od kilku lat podejmuje inicjatywy na rzecz zdrowia menstruacyjnego, w tym przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu w Polsce i na świecie. Jest propagatorką idei czułej rewolucji, mającej na celu przywrócenie równowagi pomiędzy pozycją kobiet i mężczyzn na świecie. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding, Rady Nadzorczej Polenergia S.A., współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values. W 2018 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz dzieci odznaczona Orderem Uśmiechu.

Henryka Bochniarz

Dr nauk ekonomicznych. Założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców oraz Akademii Liderek. Członkini Rady Nadzorczej FCA Poland. Była minister przemysłu I handlu, filantropka, wspiera równość i różnorodność wśród kadry zarządzającej. Członkini Rady Nadzorczej Fiat Chrysler Automotive Poland SA, członkini Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu Akademii L. Koźmińskiego, członkini Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu. Współzałożycielka Kongresu Kobiet, przewodnicząca Polsko – Japońskiego Komitetu Ekonomicznego, założycielka fundacji Prymus wspierającej młodzież z obszarów wiejskich. Wieloletnia fundatorka nagrody literackiej NIKE.

Karolina Andrian

Prezeska fundacji Share the Care. Aktywnie działa na rzecz kobiet i równouprawnienia płci. Jej powietrzem jest działalność społeczna, dlatego założyła Fundację Share the Care, w której misją jest budowanie równości rodzicielskiej w Polsce. Współprowadzi podcast fundacji #TeamRodzina. Jest też współwłaścicielką firmy Femmeritum, która oferuje rozwiązania z zakresu work-family i work-life balance. Jest absolwentką amerykańskiego programu Vital Voices Grow 2018 dla przedsiębiorczyń społecznych.

Ewa Rumińska-Zimny

Dr nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową. Wykładowczyni Gender Studies (IBL PAN), Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Zajmuje się kwestiami równości w teorii ekonomii i polityce państwa i firm. Ekspertka ONZ, Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) i Parlamentu Europejskiego. Członkini International Association of Feminist Economics (IAFFE).

Iga Magda

Dr hab. nauk ekonomicznych, prof. SGH i wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych. Członkini sieci IZA Research Fellows. Interesuje ją ekonomia pracy, tematyka nierówności płci, polityka rodzinna i polityka społeczna rynku. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Essex (2007/2008) i University College London (2009). Kieruje projektami badawczymi poświęconymi tematyce nierówności płci na rynku pracy, autorka wielu publikacji o luce płacowej.

Organizatorzy

Organizacje wspierające

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl