Poznaj laureatów pierwszej edycji konkursu dla pracodawców „RównoWaga. Prokobieca firma roku”

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu RównoWaga. Prokobieca Firma Roku zorganizowanego przez Kulczyk Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan. To pierwszy dedykowany polskim pracodawcom konkurs, w którym kwestia równości kobiet w miejscu pracy jest traktowana w kompleksowy sposób. 

LISTA LAUREATÓW:

Standard Chartered Poland – nagroda główna w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników

Firma, pomimo że w Polsce jest obecna dopiero od 2018 roku, odnotowuje udział kobiet w zarządzie na poziomie 50%. Szczególnie ważne jest dawanie przykładu równości w najwyższych hierarchiach organizacji, również w kontekście dyrektywy unijnej w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek. Firma prowadzi aktywne działania wspierające rodziców i work-life balance, w tym m.in. elastyczny czas pracy, dofinansowanie różnych aktywności dla dzieci, czy Klub Rodzica. Standard Chartered Poland umożliwia rozwój pracowniczek w obszarach, które tradycyjnie postrzegano jako męskie, m.in. program mentoringowy IT for SHE, czy partnerstwo z Cyber Women Communit. Dodatkowo organizacja prowadzi szerokie działania na rzecz różnorodności zespołów, a skorygowana luka płacowa w organizacji jest na bardzo niskim poziomie.

Organon Polska sp. z o.o. – nagroda główna w kategorii firm zatrudniających od 10 do 100 pracowników

Firma posiada wdrożoną strategię równości i przejrzystości wynagrodzeń, realizuje cykliczny przegląd płac oraz posiada wewnętrzną platformę szkoleniową, do której wszyscy pracownicy mają równy dostęp. Firma wspiera również inicjatywy rozwojowe, m.in. Women’s Leadership Program. Organon Polska oferuje płatny urlop rodzicielski w wymiarze 12 tygodni oraz do 10 dni urlopu opiekuńczego, który można wykorzystać m.in. na kwestie związane menstruacją lub menopauzą. W firmie działają także grupy pracownicze – Employee Resource Group, które reprezentują globalną i zróżnicowaną społeczność w organizacji.

NAGRODY SPECJALNE:

Urząd Miasta Krakowa – w kategorii Administracja publiczna i samorządowa

Urząd w 2022 roku przyjął Plan Równości Płci, który w kompleksowy sposób opisuje strategię działań, mającą na celu promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacji. Obliczana jest skorygowana luka płacowa, istnieje transparentny i dostępny publicznie regulamin, który wskazuje zasady wynagradzania, awansowania i składniki wynagrodzenia. Urząd prowadzi działania na rzecz zdrowia menstruacyjnego (przekazując 250 skrzyneczek z podpaskami młodzieży w Krakowie) oraz równowagi praca-dom – poprzez akcje edukacyjne nt. uprawnień rodzicielskich dla ojców i przyszłych rodziców.

Stowarzyszenie Robisz to! – w kategorii NGO’s

Stowarzyszenie w swojej działalności buduje inkluzywną kulturę, w rekrutacji na wszystkie stanowiska używa feminatywów/neutratywów oraz prowadzi kompleksowe działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego, zapewniając m.in. urlop menstruacyjny. Organizacja posiada wdrożony regulamin wynagradzania (wraz z aktualną i dostępną siatką płac), podaje widełki w ogłoszeniach o pracę oraz deklaruje brak luki płacowej.

WYRÓŻNIENIA:

IKEA Retail – obszar „Polityka i mechanizmy równości”

Firma konsekwentnie buduje mechanizmy, stabilność polityk równości i ich przejrzystość, wśród nich można wyróżnić: Kodeks Postepowania grupy Ingka; Strategię Równości, Różnorodności i Włączania; powołanie stanowiska odpowiedzialnego za równość i różnorodność. Ich efekty widać w strukturze całej organizacji: równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz wśród najlepiej zarabiających, w zarządzie i radach nadzorczych większość stanowią kobiety. Firma jest otwarta na feminatywy i neutratywy, a obowiązkowymi szkoleniami z zakresu równości i różnorodności objęci są wszyscy pracownicy. 

 • konsekwentne budowanie mechanizmów, stabilności polityk równości i ich przejrzystości (Kodeks Postępowania grupy Ingka; Strategię Równości, Różnorodności i Włączania);
 • powołanie stanowiska odpowiedzialnego za równość i różnorodność, otwartość na feminatywy i neutratywy, obowiązkowe szkolenia z zakresu równości i różnorodności dla wszystkich pracowników i pracowniczek;
 • równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz wśród najlepiej zarabiających, a w zarządzie i radach nadzorczych większość stanowią kobiety

Veolia Energia Polska – obszar „Rozwój i szkolenia”

Firma konsekwentnie wspiera ambicje zawodowe kobiet w branży, która tradycyjnie jest uznawana za męską. Podejmuje również dodatkowe działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich i eksperckich. Veolia promuje różnorodność płci i wspiera pracowniczki w rozwoju ich talentów i kompetencji przywódczych m.in. poprzez program mentoringowy EnergiaKobiet, program Woman in Leadership. Równość szans w zatrudnieniu jest osiągana z zaangażowaniem strony pracowniczej: w firmie od 2017 roku działa stowarzyszenie Liderki Veolii. Efekty tych działań widać w danych, pokazujących wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie mimo tego, że zdecydowaną większość zatrudnionych w firmie (80%) stanowią mężczyźni.

 • konsekwentne wspieranie ambicji zawodowych kobiet w branży, która tradycyjnie jest uznawana za męską
 • wspieranie pracowniczek w rozwoju ich talentów i kompetencji przywódczych m.in. poprzez program mentoringowy Energia Kobiet, program Woman in Leadership
 • wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie mimo tego, że zdecydowaną większość zatrudnionych w firmie stanowią mężczyźni.

NatWest Poland – obszar „Równowaga praca-dom”

Firma konsekwentnie wspiera zatrudnionych w niej rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Oprócz elastycznych form pracy oferuje szeroki katalog dodatkowych uprawnień rodzicielskich: dodatkowy urlop partnerski w wymiarze 9 tygodni kalendarzowych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, płatny urlop związany z trudną sytuacją życiową (np. konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną, śmierć bliskiej osoby), dofinansowanie do wakacji oraz ferii dzieci pracowników. Firma wspiera osoby przebywające na dłuższych nieobecnościach związanych z rodzicielstwem – dzięki programowi „Keep in touch” rodzice są zaangażowani w życie organizacji i brani pod uwagę podczas corocznego przeglądu wynagrodzeń nawet podczas nieobecności. Ponadto, NatWest jako jedyna wśród firm wprowadziła dofinansowanie do procedury in vitro.

 • dofinansowanie do procedury in vitro – jako jedyna firma w Polsce
 • program „Keep in touch”, który wspiera pracowników podczas ich dłuższych nieobecności (często związanych z urlopem rodzicielskim) poprzez zapraszanie ich na wydarzenia firmowe
 • urlop partnerski w wymiarze 9 tygodni kalendarzowych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia

Orange Polska – obszar „Płace”

Firma prowadzi szeroki zakres działań na rzecz równości płac. Jako jedna z niewielu przeprowadza zewnętrzny audyt skorygowanej luki płacowej, według którego wynosi ona 3,9%. Informacja ta podawana jest publicznie. Przeprowadzane są pogłębione, cykliczne analizy uwzględniające klasy zaszeregowania stanowisk, a w procesie podwyżek wynagrodzeń kładziony jest nacisk na kwestię równego wynagradzania w oparciu o te same obowiązki, doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę.

 • pogłębione, cykliczne analizy uwzględniające klasy zaszeregowania, stanowiska specjalistyczne i kierownicze
 • zewnętrzny audyt skorygowanej luki płacowej, według którego wynosi ona 3,9%
 • w procesie podwyżek wynagrodzeń kładziony jest nacisk na kwestię równego wynagradzania w oparciu o te same obowiązki, doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę

M&J sp. z o.o. – obszar „Zdrowie”

Firma M&J Sp. z o.o. w obszerny sposób realizuje wszystkie weryfikowane działania w obszarze zdrowia pracowników. Wyróżnia ją przede wszystkim idące od samego zarządu kompleksowe zaangażowanie w obszar zdrowia kobiet, w tym niszowy obszar dot. klimakterium i zdrowia menstruacyjnego. Ponadto M&J zwraca uwagę na indywidualne potrzeby pracowników obu płci na bieżąco aktualizując swoją wiedzę w tej kwestii, proponując i konsultując rozwiązania szyte ma miarę.

 • kompleksowe zaangażowanie w obszar zdrowia kobiet, w tym niszowy obszar dot. klimakterium i zdrowia menstruacyjnego
 • pełne finansowanie psychoterapii każdemu chętnemu pracownikowi, którą można realizować w czasie godzin pracy
 • indywidualne podejście do potrzeb pracowników obu płci

Serdecznie gratulujemy! Druga edycja konkursu już w przyszłym roku.

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl