Pobierz Poradnik

Znamy nominowanych do nagrody konkursu dla pracodawców RównoWaga. Prokobieca firma roku

Urlopy menstruacyjne czy finansowanie psychoterapii – to niektóre z rozwiązań proponowanych przez pracodawców w ramach polityki równościowej. Wśród 99 zgłoszeń nadesłanych na konkurs organizowany przez Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan, nie brakuje ciekawych pomysłów.

– Dziękujemy pracodawcom za tak liczny udział w naszym konkursie. Niezwykle nas on cieszy, bo świadczy o tym, że na polskim rynku pracy coraz bardziej docenia się znaczenie równości płci. Tego, że w swojej różnorodności powinniśmy mieć równe szanse, ponieważ to podnosi potencjał firm – komentuje liczbę zgłoszeń Dominika Kulczyk.

Prezeska Kulczyk Foundation wraz z przedstawicielkami pozostałych organizatorów konkursu weszła w skład kapituły konkursowej, której posiedzenie odbyło się 2 września w Poznaniu, podczas XV Kongresu Kobiet. O tym, którzy pracodawcy zwyciężyli w swoich kategoriach i kto otrzymał wyróżnienia, dowiemy się już 13 października podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), kiedy nastąpi finał konkursu. Tymczasem zaś ogłoszono listę nominowanych do nagród w obu konkursowych kategoriach. Znaleźli się na niej M&J sp. z o.o., Organon Polska Sp. z o.o. i Osborne Clarke (w kategorii firm zatrudniających do 100 pracowników) oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., NatWest i Standard Chartered Poland (firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników).

Słabo z płacami i zdrowiem

W konkursie są oceniane działania pracodawców w pięciu obszarach: polityka równości, rozwój i edukacja, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie. Celem organizatorów jest wyłonienie liderów wśród pracodawców, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Ich przykłady mają inspirować do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć.

– W dwóch obszarach firmy wypadają słabo. Po pierwsze chodzi o lukę płac. Niewiele firm ją liczy, informuje o niej i w ogóle zajmuje się tym, aby płace kobiet i mężczyzn były wyrównane. Druga kwestia to obszar zdrowia – ocenia dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini kapituły. Jak dodaje, lepiej przedstawia się kwestia zachowania równowagi praca-dom, głównie dzięki zapewnieniu możliwości pracy zdalnej, elastycznego czasu pracy i pewnych form wsparcia dla matek. Ponadto wiele firm posiada specjalne działy bądź osoby zajmujące się kwestią równości, które mają za zadanie sformułowanie odpowiedniej polityki w tym zakresie.

Joanna Maliszewska-Mazek, odpowiedzialna za organizację konkursu ze strony Kulczyk Foundation, podkreśla, że nawet w obszarach, w których jest jeszcze wiele do zrobienia, niektóre rozwiązania proponowane przez uczestników konkursu zasługują na uwagę.

– Nie o wszystkich możemy już mówić, aby nie zdradzać zbyt wiele przed ogłoszeniem ostatecznych wyników, ale na przykład urlopy menstruacyjne, finansowanie psychoterapii osobom, które jej potrzebują, czy też udogodnienia dla kobiet związane z klimakterium, to z pewnością istotne wsparcie w obszarze zdrowia – uważa Joanna Maliszewska-Mazek.

Duże firmy wyznaczają standardy

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, pytana o poziom świadomości pracodawców w zakresie zapewnienia równych szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy, zwraca uwagę na różnice pomiędzy małymi i dużymi firmami w tym względzie.

– Małe i średnie firmy dzisiaj jeszcze nie są tak świadome, że jest potrzebna równowaga i równość w różnych aspektach. Duże, zwłaszcza zagraniczne korporacje, mają swoje globalne programy i znajdują się w czołówce. Jest nadzieja, że przekażą swoim dostawcom i odbiorcom wiedzę i będziemy mieli więcej firm, które będą sobie w tej tematyce lepiej radziły. Pewne zmiany wymuszą dyrektywy unijne. Problem polega na tym, że inaczej realizuje się proces w sposób świadomy, a inaczej, kiedy jest on narzucony odgórnie – zauważa Henryka Bochniarz, która również uczestniczyła w pracach kapituły.

Organizatorzy liczą na to, że pozytywne zmiany w podejściu pracodawców do tematu równości płci w miejscach pracy będą postępować w sposób niewymuszony, m.in. dzięki konkursowi RównoWaga.

– Liderami tych zmian są tegoroczni uczestnicy konkursu, a kolejne edycje z pewnością sprawią, że to grono będzie się poszerzać i obejmować coraz szersze kręgi pracodawców. To efekt domina, znany nam dobrze z innych naszych projektów – przewiduje Dominika Kulczyk.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl