RównoWaga. Tak pracuje się w Prokobiecych Firmach Roku

RównoWaga to pionierska inicjatywa Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, Kulczyk Foundation i Konfederacji Lewiatan, której głównym celem jest promowanie równościowych praktyk mających wyrównywać szanse pracownic i pracowników. W pierwszej edycji konkursu zwyciężyły Organon Polska i Standard Chartered Polska, otrzymując tym samym tytuły Prokobiecych Firm Roku.

Podobnych do RównoWagi projektów jest oczywiście wiele, bo wielu firmom leży na sercu szeroko rozumiana równość w miejscu pracy, ale żaden z nich nie może pochwalić się taką otwartością i edukacyjnym charakterem.

Dzięki decyzji organizatorów wspieranych przez Fundację Share the Care oraz Instytut Badań Strukturalnych udział w konkursie był bezpłatny, a główny nacisk położono nie na rywalizację pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, lecz na stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Kapituła pod lupę wzięła pięć obszarów merytorycznych, do których zaliczono politykę i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowagę praca-dom, płace oraz zdrowie.

Do miana Prokobiecej Firmy Roku aspirowało blisko 100 organizacji. Główne nagrody przyznano w dwóch kategoriach – firm zatrudniających od 10 do 100 osób oraz firm zatrudniających powyżej 100 osób.

Laureatem w pierwszej z nich została firma Organon Polska, natomiast nagroda w drugiej kategorii trafiła do Standard Chartered Polska.

Obie firmy mogą pochwalić się skutecznym wdrożeniem licznych rozwiązań w tematyce równości w miejscu pracy. O tym, czy i jak trudne były to wyzwania, porozmawialiśmy z Anną Urbańską, dyrektorką zarządzającą w Standard Chartered Polska, Anną Jarczewską, dyrektorką ds. HR w Standard Chartered Polska oraz Joanną Lipską-Łysek, Field Force Managerem w Organon Polska.

Standard Chartered Polska. Jesteśmy otwarci na pomysły naszych pracowników

Money.pl: Czy w dużych, międzynarodowych korporacjach łatwiej wdrażać prokobiecą i równościową politykę?

Anna Urbańska, dyrektorka zarządzająca w Standard Chartered Polska: W przypadku dużych organizacji, takich jak nasza, sporym ułatwieniem jest fakt, że możemy czerpać z wieloletnich doświadczeń oddziałów firmy na całym świecie. Widzimy, co sprawdza się w różnych krajach. Wiele standardów działa na poziomie globalnym i możemy dostosować je do lokalnej specyfiki.

Od początku istnienia firmy w Polsce polityka włączania i inkluzywności jest naszym priorytetem w ramach polityki personalnej. Obecnie zatrudniamy ponad 1300 pracowniczek i pracowników, a rozwijając się w sposób zrównoważony, na solidnych podstawach, i w oparciu o doświadczoną kadrę, wpisaliśmy kluczowe dla nas wartości w DNA organizacji w Polsce.

Mniejsze firmy często muszą tworzyć od podstaw zasady i polityki, którymi będą kierować się na co dzień, by zapewnić równość w miejscu pracy. Konkurs RównoWaga z pewnością może być dla nich źródłem inspiracji. Wielkość firmy może okazać się też wyzwaniem – nasze zespoły to coraz większa grupa, o coraz bardziej zróżnicowanych potrzebach.

Dziś nie wystarczy już, aby pracodawcy skupiali się wyłącznie na równości między płciami. Różnorodność w Standard Chartered postrzegamy kompleksowo – między innymi jako różnorodność kultur, wieku, doświadczeń, zainteresowań, czy kompetencji – i aktywnie reagujemy na nowo pojawiające się potrzeby.

Money.pl: Skąd osoby decyzyjne w Standard Chartered Poland biorą inspiracje/pomysły/idee w obszarze polityki równościowej i prokobiecej?

Anna Jarczewska, dyrektorka ds. HR w Standard Chartered Polska: Jednym z największych i najważniejszych źródeł inspiracji od zawsze są nasze koleżanki i nasi koledzy. Prosimy nasze zespoły o feedback, zarówno w ramach wewnętrznej ankiety pracowniczej, jak i angażując w nie zewnętrzne podmioty audytujące firmę pod względem tworzenia wspierającego środowiska pracy – nasza komunikacja na linii pracownik-pracodawca zawsze przebiega dwustronnie.

Pozostajemy otwarci na nowe pomysły naszych pracowników. Przykładem może być nowopowstała w tym roku grupa – Klub Rodzica – która podczas comiesięcznych spotkań dzieli się doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci czy też po prostu zapewnia wzajemne wsparcie. Była to całkowicie oddolna inicjatywa, jako firma daliśmy na nią przestrzeń, co świetnie zadziałało.

Podobnie było w przypadku grupy pracowniczej SC Pride, która zrzesza osoby ze społeczności LGBTQ+ oraz sojuszników – jej działanie zaczęło się od oddolnych inicjatyw, a dziś grupa pracuje już jako nieodłączna część agendy D&I naszej firmy, mając swój budżet oraz ścieżkę raportowania do zarządu. Łącząc wszystkie te elementy, mamy dostęp do unikatowej wiedzy, którą wykorzystujemy na co dzień, również w obszarze polityki równościowej.

Jak już wspominałyśmy, jesteśmy częścią globalnej instytucji finansowej, obecnej na 53 rynkach świata. W Polsce należymy do kilku organizacji, m.in. skupiających firmy z sektora centrów usług biznesowych, działamy z wieloma partnerami, zarówno ze świata biznesu, jak i z trzeciego sektora.

Jedną z naszych kluczowych wartości jest bycie „here for good”. Planujemy więc długofalowo oraz angażujemy się w inicjatywy, które umożliwiają nam poznanie dobrych praktyk i wdrażanie ich w naszej organizacji.

Money.pl: Jednym z licznych argumentów, które przekonały kapitułę konkursu do przyznania głównej nagrody w konkursie RównoWaga. Prokobieca Firma Roku Standard Chartered Poland, jest 50% udział kobiet w zarządzie firmy.

Anna Urbańska: W naszym przypadku od samego początku istnienia firmy w Polsce rolę dyrektorki zarządzającej pełniła kobieta. Również poza zarządem Standard Chartered Poland może pochwalić się szeroką reprezentacją liderek na stanowiskach kierowniczych, jak dyrektorka finansowa czy szefowa ds. zgodności.

W prowadzonych procesach rekrutacyjnych jesteśmy transparentni, chcemy bowiem zatrudniać najlepszych ekspertów i ekspertki. Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy, z biegiem czasu w wielu obszarach pojawiały się wakaty, również na stanowiska liderskie. I tu obserwujemy spory odsetek kobiet, które dzięki swoim kompetencjom i potencjałowi awansowały. Chętnie prezentujemy ich sylwetki, dając innym koleżankom zainteresowanym rozwojem kariery w korporacji przykład, że jest to nie tyle możliwe, co wręcz naturalne.

Money.pl: Kapituła konkursu doceniła też rozwiązania umożliwiające rozwój pracowniczek w obszarach postrzeganych do tej pory jako typowo męskie, jak choćby IT, oraz niski poziom luk płacowych czy Klub Rodzica. Możemy poznać bardziej szczegółowo założenia tych projektów?

Anna Jarczewska: Jednym z największych zespołów w naszym centrum kompetencji jest dział odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo, w którym pracuje ponad 250 osób. To obszar historycznie postrzegany jako miejsce pracy dla mężczyzn. Jednocześnie jest to obszar, który zmaga się z niedoborem talentów. Dlatego w naszej firmie działa dedykowany pracowniczkom program wspierający rozwój kompetencji: SC Women in Cyber Acceleration Programme.

Dotychczas powstało kilka ścieżek o różnym poziomie zaawansowania, kierowanych do uczestniczek z podstawową lub niewielką wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa, ale też do tych z doświadczeniem, które chcą rozwijać się we współpracy z mentorką lub mentorem. Program daje unikatową możliwość zdobywania wiedzy i budowania relacji pod okiem najlepszych profesjonalistek i profesjonalistów w branży. W jego ramach uczestniczki mogą korzystać z webinarów czy sesji networkingowych.

Jeśli chodzi o poziom luki płacowej, wszystkie stanowiska mają określone widełki. Stawiamy też na szeroki dostęp do szkoleń i okazji do rozwoju kompetencji, dzięki czemu koleżanki i koledzy mogą świadomie kierować swoją karierą, nabywając nowe doświadczenia, co bezpośrednio przekłada się na poziom zarobków.

Money.pl: Czy konkurs ma szansę stać się platformą do wymiany doświadczeń dla polskich firm?

Anna Urbańska: Oczywiście! Pokazując przykłady rozwiązań w obszarze równości, które już się sprawdziły, firmy mogą inspirować się wzajemnie, poznawać nowe rozwiązania i dzielić się dobrymi praktykami z innymi organizacjami. Niemal 100 zgłoszeń, które wpłynęło podczas pierwszej edycji konkursu, pokazuje, jak ważna jest tematyka inkluzywnego środowiska pracy. Kultura równości to podstawa do sprawnego funkcjonowania organizacji. Zdobycie głównej nagrody w inauguracyjnej edycji plebiscytu RównoWaga to dla nas wyjątkowe wyróżnienie, potwierdzające skuteczność naszego podejścia oraz siłę naszych wartości. Z niecierpliwością czekamy na kolejne odsłony konkursu oraz możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem.

To zostanie z nami na zawsze. Organon jest Kobietą

Money.pl: Czym dla Organon Polska, czyli firmy, która na co dzień zajmuje się opieką zdrowotną kobiet jest nagroda w konkursie RównoWaga?

Joanna Lipska-Łysek, Field Force Managerka w Organon Polska: Nagroda w konkursie „RównoWaga” jest dla całej firmy Organon olbrzymim wyróżnieniem, ale jednocześnie zobowiązaniem. Jesteśmy dumni z tego, że Organon jest firmą w 100% koncentrującą się na zdrowiu kobiet. Od ponad 100 lat jesteśmy zaangażowani w tworzenie terapii, które znacząco wpływają na poprawę zdrowia i jakości życia kobiet na całym świecie. Taka misja firmy zobowiązuje.

Zdajemy sobie sprawę, że biznesowym celem jest zapewnienie skutecznych i bezpiecznych rozwiązań terapeutycznych dla kobiet i rodzin, w zakresie wielu zdefiniowanych problemów medycznych.

Jednak poza działaniami biznesowymi Organon angażuje się w wiele projektów dążących do świadomego zauważenia roli kobiet pełniących funkcje społeczne, rodzinne, biznesowe, a w ramach samej organizacji Organon, na poszerzanie reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Podobnie, jeśli chodzi o działania w kontekście zapewnienia równości wynagrodzeń. W DNA kultury Organon wpisane jest przekonanie, iż przywództwo kobiet ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia „Jej Obietnicy” (Her Promise*), która jest niezmiernie istotna dla naszych celów ESG (Environmental, social, and corporate governance).

Zdajemy sobie sprawę, że aby być wiarygodnym głosem mówiącym w imieniu kobiet, a zwłaszcza ich zdrowia, nasza firma musi prezentować szczególne wartości, etykę, a także najwyższe standardy. Nagroda w konkursie RównoWaga jest potwierdzeniem właściwie obranego kierunku, podejmowanych wysiłków oraz obowiązujących standardów i napawa nas ogromną dumą.

*Her Promise – Jedna z kluczowych inicjatyw Organon związana z szeroko pojętym Zdrowiem Kobiet.

Money.pl: Czy cykliczna organizacja konkursów o podobnym profilu może pomóc firmom z mniejszym doświadczeniem związanym z wdrażaniem polityki równościowej w kreowaniu własnych rozwiązań w tym obszarze?

Joanna Lipska-Łysek: Zarówno konkursy o podobnym profilu, jak i nagrody przyznawane w ich trakcie są wyróżnieniem i docenieniem tych organizacji, które wyznaczają kierunki rozwoju, są pionierami w obszarze polityki równościowej. To zawsze wspaniała inspiracja.

Każda firma zgłaszająca się do konkursu, wyróżniona czy wręcz nagrodzona w konkursie, jest dumna z rozwiązań i pomysłów, które wdrożyła, a które służą realizacji polityki równościowej. Każda z tych firm jest na pewno godna naśladowania, a gdyby zaproponowane rozwiązania znalazły szersze grono naśladowców to tym większy powód do dumy.

Firmy, które zgłosiły się do pierwszej edycji konkursu, mogą pochwalić się rozwiązaniami wdrożonymi w jednym lub w kilku z ocenianych obszarów, ale wciąż przyglądają się innym rozwiązaniom, pomysłom i aktywnościom wdrażanym przez „konkurentów’ w konkursie.

Konkurs RównoWaga, organizowany systematycznie, jest wspaniałą okazją dla każdej firmy zaangażowanej w działania na rzecz kobiet do dzielenia się swoimi rozwiązaniami i sukcesami, lecz także do podpatrywania innych. Z kolei dla firm aspirujących do rozpoczęcia własnych działań w tym obszarze to prawdziwa skarbnica wiedzy w postaci realnych działań i gotowych rozwiązań.

Cykliczne konkursy są również doskonałą platformą dla promowania postępu i zachęcania innych do kreowania i realizacji polityki mającej kluczowe znaczenie dla równości płci.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji RównoWagi są przykładem tego, że wdrażanie takiej polityki jest osiągalne i opłacalne, a skuteczne pomysły, wdrożone polityki oraz rozwiązania mogą być zainspirowane przez każdą firmę niezależnie od profilu działalności, rozmiaru biznesu lub historii istnienia. Udowadniają to podmioty wyróżnione, które nie zawsze należą do grona międzynarodowych korporacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa także potrafią zaskoczyć inicjatywnością i innowacyjnością.

Money.pl: Skąd Organon Polska czerpie inspiracje w dziedzinie prokobiecej i równościowej firmy?

Joanna Lipska-Łysek: W trakcie konferencji padło zdanie, które już chyba na zawsze z nami zostanie. Brzmiało ono: „Organon jest Kobietą”. To prawda, bo misja firmy, czyli obszar terapeutyczny, niejako obligują nas do uważnego wsłuchiwania się w głos kobiet w naszej organizacji.

Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zawodowym kobiet oraz pomagać im realizować ich ambicje zawodowe, jak również te związane z założeniem i posiadaniem rodziny.

Zależy nam na tym, aby równość płci stała się rzeczywistością – zarówno w naszej firmie, jak i poza nią. Aby to osiągnąć, środowisko, które tworzymy, zachęca nas do rozwoju i wnoszenia do zespołu unikalnych perspektyw i doświadczeń.

Szukamy wzorców i inspiracji w obszarze polityki równościowej wewnątrz firmy w poszczególnych częściach organizacji, tak różnych geograficznie, kulturowo, a także w środowisku zewnętrznym, wsłuchując się w głosy organizacji biznesowych, rządowych i pozarządowych.

Mamy ambicje pozostać pionierami w poszukiwaniu i wdrażaniu wspomnianych rozwiązań. Dla przykładu: w zarządzie Organon zasiada więcej kobiet niż w jakiejkolwiek spółce z branży opieki zdrowotnej znajdującej się na liście S&P 500, a połowa naszego zespołu kierowniczego to kobiety.

Money.pl: W Organon Polska wdrożony został cały szereg rozwiązań równościowych (m.in. strategie na rzecz równości i przejrzystości wynagrodzeń). Czy możesz je krótko opisać?

Organon ma wieloaspektowe podejście do kwestii równości. W kwestii urlopu rodzicielskiego firma uznaje, że wszyscy świeżo upieczeni rodzice zasługują na wolny czas, aby nawiązać więź ze swoim nowo narodzonym dzieckiem.

Dlatego też przysługuje nam 12 tygodni urlopu rodzicielskiego zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Niniejsza polityka ma zastosowanie dla pracowników, którzy zostali rodzicami zarówno w drodze narodzin dziecka, jego adopcji, jak i macierzyństwa zastępczego. Co ważne, niezależnie od ich stanu cywilnego, orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej.

W ramach obowiązujących w Organon zasad każde stanowisko posiada ustalony zakres wynagrodzenia niezależny od płci, ale adekwatny do posiadanego doświadczenia zawodowego i prezentowanych umiejętności.

Co roku nasi niezależni partnerzy weryfikują, czy poziom wynagrodzeń w Organon nie odbiega od sytuacji rynkowej. Dodatkowo dwa razy do roku wszystkie stanowiska są poddawane przeglądowi i dostosowywane pod kątem kryteriów wewnętrznych firmy.

Globalnie opracowana została strategia równości wynagrodzeń, natomiast na poziomie lokalnym co kwartał sprawdzamy i optymalizujemy model bonusowy, konsultując z menedżerami najlepsze rozwiązania.

Istotny jest również wątek edukacyjny, ponieważ wszyscy pracownicy mają zapewniony równy dostęp do szerokich ofert szkoleniowych, w tym kursów językowych oraz materiałów wspierających ich rozwój zawodowy. Organon prowadzi także szkolenia i warsztaty z zakresu równości i różnorodności.

Money.pl: Czy wdrożenie któregokolwiek z tych rozwiązań było wyjątkowo trudne?

Joanna Lipska-Łysek: To, co ułatwiło skuteczne wdrożenie w Organon wielu ciekawych rozwiązań, to po prostu otwartość na sugestie, uwagi i rekomendacje naszych koleżanek i kolegów. Kluczowym elementem, który z pewnością pomógł urzeczywistnić wiele inicjatyw, był sposób podejścia do zagadnienia – transparentna realizacja projektów przy aktywnym wsparciu zespołów.

W ten sposób Organon budował i buduje z sukcesem zaufanie pomiędzy firmą, a pracownikami. Wcielanie w życie jakiegokolwiek rozwiązania w obszarze polityki równościowej zazwyczaj nie jest ani proste, ani szybkie. Taki proces wymaga wewnętrznych konsultacji z pracownikami obu płci, działami prawnym, compliance, działem kadr.

Często konsultujemy się lokalnie z innymi firmami oraz instytucjami regulującymi różne aspekty funkcjonowania organizacji biznesowej. Przeszkody, które się po drodze pojawiają, są dla nas inspiracją i nauką, którą wykorzystujemy przy okazji kolejnych działań.

Chyba największą nagrodą jest fakt, iż nasi pracownicy widzą i doceniają te starania. Dzisiaj już wiemy, że Organon wyróżnia się na tle innych i może być wzorem do naśladowania. Bardzo nas to cieszy! Dowodem jest oczywiście przyznana przez Kapitułę konkursu nagroda dla ProKobiecej firmy Roku.

money.pl | 3 listopada 2023

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl