Pobierz Poradnik

Wydłużony termin zgłoszeń do konkursu RównoWaga

Trwa konkurs na Prokobiecą Firmę Roku. RównoWaga, w którym nagradzane są postawy wyrównujące szanse kobiet i mężczyzn w karierze. Do projektu wciąż mogą zgłaszać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, samorządy i NGOsy. Nawet jeśli instytucja jest na początku drogi do równowagi, warto by wzięła udział. Każda organizacja dostaje wsparcie merytoryczne i dyplom. Z uwagi na liczne prośby termin składania zgłoszeń został wydłużony do 26 lipca.

RównoWaga. Prokobieca Firma Roku to konkurs dla polskich pracodawców, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy i w kompleksowy sposób przeciwdziałają dyskryminacji. Poprzez pokazanie i docenienie ciekawych inicjatyw oraz skutecznych narzędzi włączenia chcemy inspirować przedsiębiorców i przedsiębiorczynie do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich.

Zgłoszenie do konkursu jest proste – wystarczy wypełnić ankietę na stronie RównoWaga.org.pl (dostępna tutaj). Należy jednak zarezerwować na to trochę czasu, dlatego wsłuchując się w prośby zainteresowanych firm, zdecydowano o przedłużeniu terminu zgłoszeń o miesiąc.

– Wiemy, że wiele organizacji jest na początku swojej drogi do równowagi i traktują nasz konkurs jako swoisty kierunkowskaz. Zależy nam, by wszyscy chętni, mogli w nim uczestniczyć, zwłaszcza, że wprowadziliśmy dodatkowy walor edukacyjny w postaci webinarów – mówi Joanna Maliszewska-Mazek, Head of Social Activism w Kulczyk Foundation.

Firmy biorące udział w konkursie otrzymają także dyplom uczestnictwa. Już samo zgłoszenie jest komunikatem, że organizacji zależy na wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn. I jest istotne z punktu widzenia pracowników i pracowniczek. Zwycięzcy stają się liderami rynku. Ich pomysły i rozwiązania są rozpowszechniane. Są stawiani jako wzór, a to z kolei przyciąga interesariuszy i buduje pozytywny wizerunek. Zarówno po stronie klientów, jak i pracowników.

Każda organizacja uczestnicząca w konkursie na Prokobiecą Firmę Roku. RównoWaga będzie mogła zapisać się na bezpłatny webinar. Internetowe szkolenia w obszarach wyróżnionych w konkursie (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie) będą dotyczyły m.in.:

  • jakie dokumenty i mechanizmy są potrzebne, żeby wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn w firmie?
  • jak przeciwdziałać powstawaniu luki płacowej (czyli nierównym zarobkom kobiet i mężczyzn)?
  • co zrobić, żeby po powrocie z urlopów rodzicielskich kobiety i mężczyźni płynnie i spokojnie wracali do swoich dawnych obowiązków oraz odważnie podejmowali nowe wyzwania?
  • czy kobietom przechodzącym menopauzę można pomóc, tak żeby czuły komfort i spokój w miejscu pracy? W jaki sposób zorganizować dostęp do środków menstruacyjnych?
  • jak zadbać o równość płci w trakcie procesów HR (np. w trakcie rekrutacji albo awansowania)?

Przeczytaj więcej o konkursie Równowaga. Prokobieca Firma Roku i zgłoś swoją firmę do tegorocznej edycji!

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl