Konkurs dla pracodawców „RównoWaga. Prokobieca firma roku” rozstrzygnięty!

Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu RównoWaga. Prokobieca Firma Roku zorganizowanego przez Kulczyk Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan. To pierwszy dedykowany polskim pracodawcom konkurs, w którym kwestia równości kobiet w miejscu pracy jest traktowana w kompleksowy sposób. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się podczas Europejskiego Forum Nowych Idei. 

Na konkurs wpłynęło 99 zgłoszeń. Zostały podzielone na dwie podstawowe kategorie: firmy i instytucje zatrudniające od 10 do 100 osób oraz te mające powyżej 100 pracowników. Naszym celem było wyłonienie liderów, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Szukaliśmy pracodawców, którzy rozumieją, że najważniejszym atutem firmy czy organizacji są ludzie, kobiety i mężczyźni, z ich różnorodnością, różnymi talentami, ale i potrzebami. I jesteśmy przekonani, że pierwsza edycja konkursu takich liderów wskazała. Ich działania, inicjatywy, z pewnością mogą inspirować innych do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć – podsumowuje Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation zasiadająca w kapitule konkursowej.

Prokobieca firma roku. Laureaci i wyróżnienia.

Wyniki konkursu ogłoszono 13 października 2023 r., a główna nagroda dla pracodawcy zatrudniającego od 10 do 100 pracowników trafiła do firmy Organon Polska.

– W tym przypadku możemy mówić o całym szeregu prorównościowych rozwiązań wdrożonych przez pracodawcę – wskazywała dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini kapituły konkursowej. – Wśród nich znalazły się strategie równości i przejrzystości wynagrodzeń, cykliczny przegląd płac i urlopy: rodzicielski w wymiarze 12 tygodni oraz do 10 dni urlopu opiekuńczego, który można wykorzystać w przypadku potrzeb związanych z menstruacją lub menopauzą – dodała.

Wśród pracodawców zatrudniających powyżej 100 pracowników główną nagrodę otrzymała firma Standard Chartered Poland.

– Kapituła doceniła 50-procentowy udział kobiet w zarządzie, niski poziom skorygowanej luki płacowej i propozycje umożliwiające rozwój pracowniczek w obszarach postrzeganych tradycyjnie jako męskie, m.in. program mentoringowy IT for SHE, czy partnerstwo z Cyber Women Communit – wyliczała Henryka Bochniarz, wchodząca w skład kapituły przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Oprócz nagród głównych kapituła przyznała również wyróżnienia we wszystkich ocenianych obszarach (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie). Niektóre z propozycji pracodawców adresowanych do pracowników_czek okazały się wręcz unikalne w skali kraju.

Wyróżniona w obszarze „Równowaga praca–dom” firma NatWest Poland jako jedyna w Polsce, zapewnia swoim pracownikom_czkom dofinansowanie do procedury in vitro. Firmie Veolia Energia Polska wyróżnienie w obszarze „Rozwój i szkolenia” przyniosły działania wspierające rozwój kobiet w branży uznawanej stereotypowo za męską, m.in. poprzez program mentoringowy Energia Kobiet, czy program Woman in Leadership. Firma zapewnia wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie mimo tego, że zdecydowaną większość zatrudnionych pracowników stanowią mężczyźni. Z kolei firma M&J wyróżniona w obszarze „Zdrowie”, zwróciła uwagę kapituły indywidualnym podejściem do potrzeb pracowników_czek obu płci, w tym kompleksowym zaangażowaniem w tematykę zdrowia kobiet, obejmującą m.in. niszowe zagadnienia dotyczące menopauzy i zdrowia menstruacyjnego. Ponadto firma zapewnia pełne finansowanie psychoterapii w godzinach pracy każdemu chętnemu pracownikowi.

W konkursie zwrócono uwagę również na działania rynkowych gigantów. W wyróżnionej w obszarze „Polityka i mechanizmy równości” IKEA Retail codziennością jest nie tylko otwartość na feminatywy i neutratywy, ale także konsekwentne budowanie przejrzystych mechanizmów i polityk równości, a także równy odsetek kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz wśród najlepiej zarabiających. Z kolei Orange Polska (wyróżnienie w obszarze „Płace”) może pochwalić się niskim poziomem skorygowanej luki płacowej (3,9%) poddawanej zewnętrznemu audytowi. Firma prowadzi pogłębione, cykliczne analizy uwzględniające klasy zaszeregowania, stanowiska specjalistyczne i kierownicze, kładąc nacisk na kwestię równego wynagradzania w oparciu o te same obowiązki, doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę.

Liczną grupą pracodawców, którzy wzięli udział w konkursie był trzeci sektor, administracja publiczna i samorządowa, których kapituła zdecydowała się docenić przyznając dwie dodatkowe nagrody specjalne. Wśród organizacji pozarządowych i instytucji administracji publicznej wyróżniono Urząd Miasta Krakowa m.in. za działania wynikających z przyjętego w krakowskim magistracie Planu Równości Płci i Stowarzyszenie Robisz to!, które powszechnie stosuje urlopy menstruacyjne.

– Bardzo nas cieszy zarówno frekwencja jak i inwencja uczestników, którzy zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań służących zapewnieniu równości płci w miejscu pracy. Pamiętamy oczywiście, że firmy i instytucje, które wzięły udział w konkursie to tylko wycinek rynku pracy. Mamy jednak nadzieję, że ten wycinek, obejmujący najbardziej aktywnych w tej dziedzinie pracodawców, będzie się poszerzał. Wierzę w postęp; wierzę, że to, co dzisiaj doceniamy jako nowatorskie, jutro stanie się standardem, a kolejne edycje konkursu przyniosą jeszcze wiele inspirujących pomysłów – dodała Dominika Kulczyk. Druga edycja konkursu „RównoWaga. Prokobieca firma roku” zaplanowano na II kwartał 2024 roku.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym, a także wszystkim pozostałym firmom uczestniczącym w konkursie składamy wielkie gratulacje! Dziękujemy, że dostrzegacie potencjał i potrzeby kobiet, stwarzacie w swoim środowisku pracy model zarządzania w oparciu o filozofię równych szans. Szczególne gratulacje kierujemy do małych firm, które dopiero rozpoczynają swoje działania w obszarze wyrównywania szans kobiet w miejscu pracy. Gratulujemy, że mieliście odwagę mierzyć się z zaawansowanymi w rozwoju korporacjami – mówią wspólnym głosem organizatorzy konkursu.

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl